ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ລະບົບ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນ ບໍລິການໄປສະນີຢູ່ ສປປລາວ "ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂົ້ມແຂງ ຍືນຍົງ, ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ"

ລາຍການຂໍຂື້ນທະບຽນຊື່ຫຍໍ້


ຊື່ບໍລິສັດພາສາລາວ:
ຊື່ບໍລິສັດພາສາອັງກິດ:
ລະຫັດຊື່ຫຍໍ້:
ວັນທີຂໍຂື້ນທະບຽນ:
ຫາວັນທີ:

ລຳດັບ ຊື່ບໍລິສັດພາສາລາວ ຊື່ບໍລິສັດພາສາອັງກິດ ຊື່ທີ່ຂໍ ວັນທີຂໍ ຊື່ທີ່ອະນຸມັດ ວັນທີອະນຸມັດ ການອະນຸມັດ
1 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ HOUNG AH LOUN Logistic., Ltd HAL 06/02/2020

HAL

06/02/2020
2 ບໍລິສັດ ດີເອັຈແອວລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ DHL express laos sole company limited DHL 06/02/2020

DHL

06/02/2020
3 ບໍລິສັດ ລາວບໍລິການຂົນສົ່ງ ຈຳກັດ lao freight forwarder co.ltd TNT 07/02/2020

TNT

07/02/2020
4 ບໍລິສັດ ພີທີ ແອກາໂກລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ PT Aircargo (lao) sole co.ltd PTA 07/02/2020

PTA

07/02/2020
5 ບໍລິສັດ ດີເອັສ ເອັກເເພັສ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ DS EXPRESS SOLE CO.LTD DES 08/02/2020

DES

20/02/2020
6 ບໍລິສັດ ໂກເທດດີ ການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ Go Teddy Trading sole co.ltd GTT 26/03/2020

GTT

26/03/2020
7 ບໍລິສັດ ເຊນ ທານສປອດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ Send Transport Sole co.ltd STS 26/03/2020

STS

26/03/2020
8 ບໍລິສັດ ໂອຊີເອັສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ OCS laos sole co.ltd OCS 26/03/2020

OCS

26/03/2020
9 ບໍລິສັດ ແອວຊີ ຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ LC Import and Export sole co.ltd LCE 26/03/2020

LCE

26/03/2020
10 ບໍລິສັດ ອີບານ່ານາ ຈຳກັດ E-Banana co.ltd EBC 26/03/2020

EBC

26/03/2020
11 ບໍລິສັດ ທີຈີ ການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ TG Trading and Logistic Export-Import sole co.ltd TGT 30/03/2020

TGT

30/03/2020
12 ບໍລິສັດ ສີສເມຕິກ ໄອທີ ໂຊລູຊັນ ຈຳກັດ Sysmatik IT solution co.ltd SIT 30/03/2020

SIT

30/03/2020
13 ບໍລິສັດ ແຊດທີໂອ ເອັກເພຣດ ການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ZTO Express trading Import-export co.ltd ZTO 30/03/2020

ZTO

30/03/2020
14 ລາວ-ຈົງທົງ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຈຳກັດ Lao-Chongthong Shipphing Co.,Ltd LCS 11/05/2020

LCS

29/05/2020
15 ບໍລິສັດກຽງໄກ kriengkai KGK 03/12/2020

KGK

07/12/2020
16 ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ Enterprise des Postal Lao EPL 29/12/2020

EPL

18/06/2019
17 ບໍລິສັດຮຸ່ງອາລຸນ Houngahloun HAA 29/03/2021

HAA

29/03/2021