ຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄປສະນີ

ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ກົມໄປສະນີ, ໄດ້ຈັດພິທີເປີດ ຊຸດຝຶກອົບຮົມການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບປະຕູຖານຂໍ້ມູນໄປສະນີ, ໃຫ້ກັບ ພະແນກ ປທສແຂວງ ທົ່ວປະເທດ, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນກຽດເປັນປະທານເປີດ ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ພົນປະສິດ ພິດສະໄໝ ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ ແລະ ມີບັນດາຜູ້ປະກອບການດ້ານໄປສະນີ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຢ່າງພ້ອມພຽງ, ທ່ານປະທານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານໄປສະນີໃນປະຈຸບັນ, ແນ່ໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງ, ເສີມຜູ້ປະກອບການດ້ານໄປສະນີ ໃຫ້ມີຄວາມແຂັ້ມແຂງ ຮອງຮັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂອງວຽກງານຂະແໜງໄປສະນີ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ ກໍ່ຄືຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນຍົກເສດຖະກິດລິຈິຕອນ.