ຫ້ອງການໃໝ່ກົມໄປສະນີ

 

ປະຈຸບັນ ກົມໄປສະນີ ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ຫ້ອງການຫລັງໃໝ່ ທີ່ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020, ຕິດກັບສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ.