ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບບັນດາ ປທສ ແຂວງ ທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບປະຕູຖານຂໍ້ມູນບໍລິການໄປສະນີ

  ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ກົມໄປສະນີ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳແຂວງ  ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ "ການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານໄປສະນີແບບເອເລັກໂຕຣນິກ" ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂ່າວສານ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດ ໂດຍ ທ່ານ ພົນປະສິດ ພິດສະໄໝ ຫົວໜ້າກົມໄປສະນີ, ມີຄະນະພະແນກ ປທສ ແຂວງ  ແລະ ວິຊາການ ຈາກ ປທສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 36 ຄົນ.

 

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ປະກອບມີ 03 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ຄື: ປະຕູຖານຂໍ້ມູນການບໍລິການໄປສະນີ, ລະບົບອອກໃບອະຍຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໄປສະນີ, ແລະ ລະບົບການຂື້ນທະບຽນນຳໃຊ້ດ້ານໄປສະນີ ໃນການຝືກປະກອບດ້ວຍພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ວິຊາການຂະແໜງໄປສະນີ ຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນການບໍລິການໄປສະນີແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄປສະນີ ແບບ ເອເລັກໂຕຼນິກ.